Branże

Oprogramowanie klasy ERP enova jest narzędziem uniwersalnym, dającym się zaimplementować w firmach działających w różnych branżach oraz o różnych profilach działalności. Modułem, od którego system enova zaczął swą ewolucję były Kadry i Płace, następnie powstała Księga Handlowa i w miarę upływu czasu kolejne moduły, czyli elementy programu pracujące w pozostałych obszarach działalności firm, czyli na przykład Handel, Serwis, CRM czy Analizy Wielowymiarowe.

Ważną częścią systemu ERP enova są moduły dedykowane do pracy w biurach rachunkowych, w których najczęściej wdrażane są Księga Handlowa (pełna księgowość), Księga Podatkowa (księgowość uproszczona), Kadry i Płace oraz Księga Inwentarzowa (środki trwałe). W tym miejscu warto zaznaczyć, że dla biur rachunkowych dedykowana jest specjalna linia oprogramowania, oznaczona symbolem BR. enova nie jest tu wyjątkiem, gdyż również inni producenci programów tej klasy (wśród których warto wymienić Comarch i Sage) także wyodrębnili moduły dedykowane dla biur księgowych. Nie oznacza to, że inne branże są mniej ważne, po prostu biura rachunkowe żądzą się swoimi specyficznymi prawami, wśród których na pierwszy plan wysuwa się konieczność pracy nie wielu bazach danych klientów biur.

Tym niemniej system enova równie dobrze jak w biurze rachunkowym sprawdzi się w firmie handlowej, usługowej i produkcyjnej.