Stanowiska

Większość systemów klasy ERP licencjonowana jest na stanowiska pracy, a nie na użytkowników. enova nie jest tu wyjątkiem. W momencie określenia liczby potrzebnych licencji enovy należy przede wszystkim zastanowić się w jakich obszarach system ma pracować. Przykładowo mogą być to sprzedaż, zamówienia, prowadzenie magazynu, księgowość, kadry i płace, planowanie i rozliczane produkcji, rejestrowanie kontaktów z klientami, sporządzenie analiz i raportów dla kadry zarządzającej i inne.

Drugim ważnym pytaniem przy podejmowaniu decyzji o ilości potrzebnych licencji jest ilość równoczesnych operatorów, jacy korzystać będą z danego modułu w tym samym czasie. Co ważne, nie jest tu istotna ilość komputerów, na których zainstalowany będzie system, ta może być zasadzie dowolna. Z punktu widzenia licencyjnego ważne jest ilu użytkowników będzie musiało w tym samym czasie pracować na jednym module. Ta liczba określa nam ilość stanowisk, jaką należy zakupić.

Wszystkim naszym klientom sugerujemy zacząć od mniejszej ilości i jeżeli w toku pracy okaże się, że brakuje licencji, zawsze i w każdym momencie można je dokupić. Zwrócić niestety się nie da, radzimy więc do zakupów pochodzić ostrożnie.

Ilość potrzebnych licencji i modułów najczęściej precyzowana jest na etapie przeprowadzania analizy przedwdrożeniowej.