Biznes

Jedną z kluczowych cech każdego zintegrowanego systemu klasy ERP powinna być jego uniwersalność. Cecha ta swe odzwierciedlenie znaleźć musi przede wszystkim w tym, iż każdy z obszarów biznesowych firmy czy instytucji musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemie.

Program enova z całą pewnością spełnia ten warunek. System ten jest z jednej strony narzędziem niezwykle wszechstronnym, dającym się z powodzeniem wdrożyć w handlu, usługach, księgowości, kadrach czy w produkcji. Z drugiej zaś oprogramowanie enova to zespół elastycznych modułów, „klocków”, z których w zasadzie każda firma po pierwsze może wybrać i wdrożyć tyle te elementy, których faktycznie potrzebuje i z których będzie korzystać, a po drugiej może je bardzo mocno dostosować do własnych potrzeb.

Warto nadmienić, że enova rośnie razem z firmą. Oznacza to tyle, że jeżeli wybrany pierwotnie zestaw modułów przestanie nam wystarczać i pojawią się nowe potrzeby, wówczas nie będzie konieczności rewolucjonizowania firmy i wdrażania nowego systemu. Wystarczy po prostu „dobudować” brakujące elementy i w dalszym ciągu korzystać z tego samego, już wdrożonego i doskonale znanego rozwiązania.