Moduły enova

Przegląd modułów enova

System enova jest zintegrowanym systemem modułowym. Aplikacja budowana jest z korzystających ze wspólnej bazy danych modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności firmy.

 

enova Szkolenia

Moduł Szkolenia pozwala na obsługę procedur związanych z edukacja w ośrodkach działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty.