Moduły enova

Przegląd modułów enova

System enova jest zintegrowanym systemem modułowym. Aplikacja budowana jest z korzystających ze wspólnej bazy danych modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności firmy.

 

enova Członkowie

Moduł enova Członkowie dedykowany jest głównie dla urzędów, instytucji publicznych, różnego rodzaju stowarzyszeń, federacji, słowem wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ewidencja i rozliczanie członków.

Oprócz ewidencji członków (wpisywanie na listę, wykreślanie z listy) moduł umożliwia ich rozliczanie na podstawie wpłat ze składek członkowskich. Dodatkową jego funkcjonalnością jest ustalanie wysokości składek i późniejsze ich egzekwowanie.