Moduły enova

Przegląd modułów enova

System enova jest zintegrowanym systemem modułowym. Aplikacja budowana jest z korzystających ze wspólnej bazy danych modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności firmy.

 

enova Importy Księgowe

Moduł umożliwia zaimportowanie dokumentów księgowych wraz z ich opisem analitycznym do systemu enova z innych systemów lub baz danych. Moduł pozwala na szybką i sprawną współpracę pomiędzy modułem księgowym w systemie enova a zewnętrznym programem handlowym. Dzięki niemu wyeliminowana zostaje konieczność ręcznego wprowadzania danych do modułu księgowego enova.