Moduły enova

Przegląd modułów enova

System enova jest zintegrowanym systemem modułowym. Aplikacja budowana jest z korzystających ze wspólnej bazy danych modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności firmy.

 

enova Pracownicy Eksportowi

Moduł umożliwia rozliczanie wynagrodzeń pracowników, którzy zatrudnieni są poza granicami. Dzięki modułowi rozliczenie podstawy ZUS oraz opodatkowania pracowników oddelegowanych do pracy za granicę.