Moduły enova

Przegląd modułów enova

System enova jest zintegrowanym systemem modułowym. Aplikacja budowana jest z korzystających ze wspólnej bazy danych modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności firmy.

 

enova Pracownicy Uczelni

Moduł dedykowany Uczelniom Wyższym działającym na podstawie przepisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Pozwala na pełną ewidencję  kadrowo-płacową pracowników uczelni, rozliczanie ich wynagrodzenia oraz ich grupowanie.