Moduły enova

Przegląd modułów enova

System enova jest zintegrowanym systemem modułowym. Aplikacja budowana jest z korzystających ze wspólnej bazy danych modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności firmy.

 

enova Pracownicy Koszty Projektów

Moduł umożliwia podział wynagrodzeń dla pracowników według miejsca powstania kosztów wynagrodzeń. Naliczone już wynagrodzenia mogą zostać przyporządkowane do różnych projektów realizowanych przez firmę ( np. budowy, obiekty, projekty ). Dzięki modułowi Klient zyskuje dokładniejsza informację na temat miejsca powstawania kosztów.