Moduły enova

Przegląd modułów enova

System enova jest zintegrowanym systemem modułowym. Aplikacja budowana jest z korzystających ze wspólnej bazy danych modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności firmy.

 

enova 4Trans (Tachoscan)

Aplikacja pozwalająca na wymianę danych pomiędzy systemem do zarządzania enova a produktem firmy Inelo - 4Trans ( dawniej Tachoscan). Moduł umożliwia import danych związanych z czasem pracy, nieobecnościami oraz informacjami dodatkowymi związanymi z pracą kierowców.