Moduły enova

Przegląd modułów enova

System enova jest zintegrowanym systemem modułowym. Aplikacja budowana jest z korzystających ze wspólnej bazy danych modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności firmy.

 

enova Księga podatkowa

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia uproszczonej księgowości. Funkcjonalnie obejmuje ewidencję ryczałtową, podatkową książkę przychodów i rozchodów, rozliczenia podatku VAT, e-deklaracje, zestawienia księgowe, deklaracje, ewidencję środków pieniężnych.