Moduły enova

Przegląd modułów enova

System enova jest zintegrowanym systemem modułowym. Aplikacja budowana jest z korzystających ze wspólnej bazy danych modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności firmy.

 

enova Zbiorcza Edycja Czasu

Moduł przedstawiający ewidencję czasu pracy, jak też norm czasu pracy, w formie zestawień zbiorczych. Umożliwia także seryjną zmianę czasu dla wielu pracowników jednocześnie ( np. brygad, zespołów ). Oprócz tego moduł umożliwia wpisanie informacji o projekcie, któremu dany pracownik lub grupa pracowników została przypisana.