Wymagania sprzętowe

enova365 Standard - interfejs okienkowy:

enova365 Multi - interfejs przeglądarkowy:

enova365 Multi - interfejs dotykowy:

Serwer baz danych:

Serwer pod interfejsy Multi (enova365 Serwer):